Privacy policy

Privacybeleid

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2020

Dit Privacybeleid beschrijft Ons beleid en Onze procedures voor het verzamelen, het gebruiken en het vrijgeven van Uw informatie wanneer U de Service gebruikt en het vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, stemt U in met het verzamelen en het gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden.

De volgende definities hebben, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen, dezelfde betekenis.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

U verwijst naar de persoon, die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service of het bedrijf of voor zover van toepassing een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service.

Onder GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming) kunt U de betrokkene of de gebruiker worden genoemd, aangezien U de persoon bent die de Service gebruikt.

Bedrijf (in deze overeenkomst "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" genoemd) verwijst naar UNITO SMART TECHNOLOGIES LTD, unit 01/35F, Cable TV tower, no 9 hoi shing road, Tsuen Wan, N.T.

Voor het doel van de AVG is het Bedrijf de Gegevensbeheerder.

 • Applicatie verwijst naar het softwareprogramma unitostore genaamd, dat door het Bedrijf wordt geleverd en door U op elk elektronisch apparaat kan worden gedownload.
 • Affiliate onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of gezamenlijk wordt beheerd door een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat zij 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten bezit voor de verkiezing van de bestuurders of een andere beheersautoriteit.
 • Account verwijst naar een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Service verwijst naar de Applicatie.
 • Land verwijst naar: Hong Kong

Service Provider verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar externe bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te faciliteren, om namens het Bedrijf de Service te verlenen, om services gerelateerd aan de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.

Voor het doel van de AVG worden Service Providers beschouwd als gegevensverwerkers.

 • Social Media Servicevan derden verwijst naar elke website of social netwerkwebsite waarop een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken.

Persoonlijke Gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Voor de doeleinden van de AVG betekent Persoonlijke Gegevens alle informatie die op U betrekking heeft, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of één of meer factoren die specifiek voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit zijn.

Voor de doeleinden van de CCPA betekent Persoonlijke Gegevens alle informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, redelijkerwijs kan worden geassocieerd met of redelijkerwijs direct of indirect kan worden gekoppeld aan U.

 • Apparaat verwijst naar elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals bijvoorbeeld een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar automatisch verzamelde data, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Gegevensbeheerder verwijst voor de doeleinden van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.
 • Do Not Track (DNT) is een concept dat wordt gepromoot door Amerikaanse regelgevende instanties en dan met name de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), voor de internetindustrie om een mechanisme te ontwikkelen en te implementeren waarmee internetgebruikers hun online activiteiten op verschillende websites kunnen volgen.
 • Bedrijf verwijst voor het doel van de CCPA (California Consumer Privacy Act) naar het Bedrijf als de juridische entiteit, die de persoonlijke informatie van de Consument verzamelt en de doeleinden en de middelen bepaalt voor de verwerking van de persoonlijke informatie van de consument of namens een dergelijke informatie wordt verzameld en dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen bepaalt voor de verwerking van de persoonlijke informatie van consumenten, die zaken doen in de staat Californië.
 • Consument betekent voor de CCPA (California Consumer Privacy Act) een natuurlijke persoon, die inwoner is van Californië. Een ingezetene, zoals gedefinieerd in de wet, omvat (1) elke persoon die zich in de Verenigde Staten bevindt voor een ander dan een tijdelijk of een voorbijgaand doel en (2) elke persoon die in de VS voor een tijdelijke of een voorbijgaand doel woonachtig is.
 • Verkoop betekent in het kader van de CCPA (California Consumer Privacy Act), verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg of op een andere manier, persoonlijke informatie van een Consument aan een ander bedrijf of een derde partij voor monetaire of andere waardevolle overweging.

Het verzamelen en het gebruiken van Uw Persoonlijke Gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we U vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, die kan worden gebruikt om contact met U op te nemen of om U te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Bankrekeninginformatie om te betalen voor producten en/of services binnen de Service
 • Gebruiksgegevens

Wanneer U voor een product en/of een service via een bankoverschrijving betaalt, kunnen wij U vragen om informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en om Uw identiteit te kunnen verifiëren. Dergelijke informatie kan, zonder beperking, omvatten:

 • Geboortedatum
 • Paspoort of een nationale identiteitskaart
 • Bankafschrift
 • Andere informatie die U naar een adres linkt

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden bij het gebruik van de Service automatisch verzameld.

Gebruiksgegevens kunnen informatie omvatten zoals het internetprotocoladres van Uw Apparaat (bijv. het IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd doorgebracht op die pagina's, unieke identificatiegegevens van het apparaat en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U door of via een mobiel apparaat toegang krijgt tot de Service, kunnen Wij bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiel apparaat, het IP-adres van Uw mobiel apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Service bezoekt of wanneer U de Service door of via een mobiel apparaat opent.

Informatie van Social Media Services van derden

Het Bedrijf staat U toe om een account aan te maken en in te loggen om de Service via de volgende Social Media Services van derden te gebruiken:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Als U besluit om zich te registreren via of anderszins toegang te verlenen tot een Social Media Service van derden, kunnen Wij persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan het account van Uw Social Media Service van derden, zoals Uw naam, Uw e-mailadres, Uw activiteiten of Uw lijst met contactpersonen die aan dat account is gekoppeld.

U kunt ook de optie krijgen om via het account van Uw Social Media Service van derden aanvullende informatie met het Bedrijf te delen. Als U tijdens de registratie of anderszins ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft U het bedrijf toestemming om deze op een manier die consistent is met dit privacybeleid te gebruiken, te delen en op te slaan.

Informatie verzameld tijdens het gebruik van de applicatie

Tijdens het gebruik van Onze Applicatie kunnen wij, met het oog op de functies van Onze Applicatie en met Uw voorafgaande toestemming informatie verzamelen:

We gebruiken deze informatie om de functies van Onze Service te kunnen bieden, om onze service te kunnen verbeteren en om aan te passen. De informatie kan worden geüpload naar de servers van het Bedrijf en/of de server van een Serviceprovider of eenvoudig op Uw apparaat worden opgeslagen.

U kunt via de instellingen van Uw Apparaat de toegang tot deze informatie op elk gewenst moment in- of uitschakelen. U kunt ook op elk gewenst moment via de instellingen van Uw Apparaat de locatieservices in- of uitschakelen wanneer U onze Service gebruikt.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf kan persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Service te voorzien en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te kunnen controleren.
 • Om Uw Account te beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. De persoonlijke gegevens die U verstrekt, kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, de naleving en de uitvoering van het koopcontract voor de producten, de items of de services die U hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de Service.
 • Om contact met U op te nemen: om contact met U op te nemen via de e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde services, inclusief de beveiligingsupdates, indien nodig of redelijk voor hun implementatie.
 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, services en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die die U al heeft gekocht of waar U naar heeft gevraagd, tenzij U ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om Uw verzoeken te beheren: om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

We kunnen Uw Persoonlijke Informatie in de volgende situaties delen:

 • Met Serviceproviders: we kunnen Uw persoonlijke informatie met Serviceproviders delen om het gebruik van onze Service te volgen en te analyseren, om advertenties aan U te tonen ter ondersteuning en het onderhoud van onze Service, om contact met U op te nemen, om voor U te adverteren op websites van derden nadat U onze Service hebt bezocht of voor het verwerken van betalingen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen Uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, een verkoop van bedrijfsactiva, een financiering of een acquisitie van heel of een deel van ons Bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met Affiliates: we kunnen Uw informatie delen met onze Affiliate ondernemingen. In dat geval zullen we van deze Affiliate ondernemingen eisen dat ze zich houden aan dit Privacybeleid. Affiliate verwijst onder meer Onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover Wij zeggenschap hebben of die gezamenlijk met Ons worden beheerd.
 • Met zakelijke partners: we kunnen Uw informatie met onze zakelijke partners delen om U bepaalde producten, services of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare ruimtes met andere gebruikers communiceert, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten worden verspreid. Als U interactie hebt met andere gebruikers of zich registreert via een Social Media Service van derden, kunnen Uw contactpersonen op de Social Media Service van derden Uw naam, profiel, afbeeldingen en beschrijving van Uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteit bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.

De opslag van Uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart alleen Persoonlijke Gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Wij bewaren en wij gebruiken Uw persoonlijke gegevens voor zover nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het bedrijf bewaart ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te verbeteren, om de functionaliteit van onze Service te verbeteren of als we wettelijk zijn verplicht om deze gegevens voor een langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief de persoonlijke gegevens, wordt verwerkt in de operationele kantoren van het bedrijf en op andere plaatsen waar bij de verwerking betrokken partijen zijn gevestigd. Het betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar en worden bewaard op computers die zich buiten Uw staat, provincie, land of een ander rechtsgebied bevinden waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van Uw rechtsgebied.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door Uw inzending van dergelijke informatie vertegenwoordigt Uw instemming met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat Uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, een overname of een verkoop van activa, kunnen Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat Uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf worden verplicht om Uw persoonlijke gegevens bekend te maken indien dit wettelijk is vereist of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan als een dergelijke actie noodzakelijk is Uw Persoonlijke Gegevens in goed vertrouwen openbaar maken:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Bescherming en de verdediging van de rechten of de eigendommen van het bedrijf
 • Mogelijk wangedrag in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Bescherm de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Dienst of het publiek
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens

De beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via het internet of de elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Serviceproviders hebben alleen toegang tot Uw persoonlijke gegevens om hun taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe Serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze Service te controleren en analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse service van Google die het websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden met andere Google-services gedeeld. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacyvoorwaarden: https://policies.google.com/privacy?hl=en

E-mailmarketing

We kunnen Uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met U op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die mogelijk interessant voor U is. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van Ons te ontvangen door de afmeldlink of de instructies in een e-mail die we sturen te volgen of door contact met ons op te nemen.

We kunnen e-mailmarketing providers gebruiken om de e-mails te beheren en naar U te verzenden.

Betalingen

We kunnen binnen de Service betaalde producten en/of services leveren. In dat geval kunnen we services van derden gebruiken voor de verwerking van de betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

We zullen Uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks aan onze externe betalingsverwerkers verstrekt, wiens gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens door hun Privacybeleid wordt geregeld. Deze betalingsprocessors houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een samenwerking tussen merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover. De vereisten van de PCI-DSS zorgen voor een veilige afhandeling van de betalingsinformatie.

Apple Store In-App Betalingen

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

Google Play In-App Betalingen

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.google.com/policies/privacy/

Stripe

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://stripe.com/us/privacy

PayPal

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

WeChat

Hun privacybeleid kan worden bekeken op https://www.wechat.com/en/privacy_policy.html

Wanneer U onze Service gebruikt om een product en/of service via een bankoverschrijving te betalen, kunnen Wij U vragen om informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en om Uw identiteit te kunnen verifiëren.

GDPR Privacy

De wettelijke basis voor het verwerken van Persoonlijke Gegevens onder de GDPR

We kunnen Persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden verwerken:

 • Toestemming: U heeft voor één of meer specifieke doeleinden Uw toestemming gegeven voor het verwerken van de Persoonlijke Gegevens.
 • Uitvoering van een contract: de verstrekking van Persoonlijke Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor de precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: de verwerking van de Persoonsgegevens is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
 • Vitale belangen: de verwerking van de Persoonlijke Gegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Publieke belangen: de verwerking van Persoonlijke Gegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van de officiële bevoegdheid van het Bedrijf.
 • Legitieme belangen: de verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de legitieme belangen van het Bedrijf.

In elk geval helpt het Bedrijf U graag bij het verduidelijken van de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking en dan met name of het verstrekken van Persoonlijke Gegevens een wettelijke, een contractuele vereiste of een vereiste is om een contract aan te gaan.

Uw rechten onder de AVG

Het Bedrijf verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van Uw Persoonlijke Gegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt op grond van dit Privacybeleid en volgens de wet binnen de EU:

 • Toegang te vragen tot Uw Persoonlijke Gegevens. Het recht op toegang, bijwerking of verwijdering van de informatie die wij over u hebben. Waar mogelijk, kunt U Uw Persoonlijke Gegevens rechtstreeks in Uw accountinstellingen openen, bijwerken of om verwijdering vragen. Als U deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met Ons op om U te helpen. Hiermee kunt u ook een kopie ontvangen van de Persoonlijke Gegevens die we over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van de Persoonlijke Gegevens die we over U bewaren. U heeft het recht om onvolledige of onjuiste informatie, die wij over U bewaren, te laten corrigeren.
 • Bezwaar tegen de verwerking van Uw Persoonlijke Gegevens. Dit recht bestaat wanneer we vertrouwen op een legitiem belang als de wettelijke basis voor Onze verwerking en er iets is aan Uw specifieke situatie, waardoor U op deze grond bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van Uw Persoonlijke Gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen waar Wij Uw Persoonlijke Gegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden.
 • Verzoek om verwijdering van Uw Persoonlijke Gegevens. U heeft het recht om ons te vragen om Persoonlijke Gegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden voor Ons is om deze te blijven verwerken.
 • Verzoek om de overdracht van Uw Persoonlijke Gegevens. Wij zullen aan U of aan een door U gekozen derde partij, Uw persoonlijke gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming hebt gegeven om te gebruiken of waar we de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
 • Toestemming intrekken. U heeft het recht om Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens in te trekken. Als U Uw toestemming intrekt, kunnen we U mogelijk geen toegang tot bepaalde specifieke functies van de Service geven.

Uitoefenen van Uw rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming

U kunt Uw recht op toegang, rectificatie, annulering en oppositie uitoefenen door contact met Ons op te nemen. Houd er rekening mee dat we U kunnen vragen om Uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. Als U een verzoek indient, zullen we Ons best doen om zo snel mogelijk op U te reageren.

U heeft het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht over onze verzameling en het gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens in te dienen. Neem voor meer informatie contact op met Uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de EER als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt.

CCPA Privacy

Uw rechten onder de CCPA

Onder dit privacybeleid en volgens de wet als u inwoner bent van Californië, heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op notitie nemen van. U moet duidelijk op de hoogte worden gebracht welke categorieën van de Persoonlijke Gegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.
 • Het recht op toegang/het recht om te verzoeken. De CCPA staat U toe om bij het Bedrijf met betrekking tot de openbaarmaking van Uw Persoonlijke Gegevens die in de afgelopen 12 maanden door het Bedrijf of haar dochterondernemingen zijn verzameld aan een derde partij voor direct marketingdoeleinden van de derde partij informatie op te vragen en te verkrijgen.
 • Het recht om nee te zeggen tegen de verkoop van Persoonlijke Gegevens. U heeft ook het recht om het Bedrijf te vragen om Uw Persoonlijke Gegevens niet aan derden te verkopen. U kunt een dergelijk verzoek indienen door onze sectie "Mijn Persoonlijke Gegevens niet verkopen" of de webpagina te bezoeken.

Het recht om te weten over Uw Persoonlijke Gegevens. U heeft het recht om bij het Bedrijf informatie op te vragen en te verkrijgen met betrekking tot de openbaarmaking van het volgende:

 • De categorieën verzamelde Persoonlijke Gegevens
 • De bronnen waaruit de Persoonlijke Gegevens zijn verzameld
 • Het zakelijke of het commerciële doel voor het verzamelen of het verkopen van de Persoonlijke Gegevens
 • Categorieën van derden waarmee wij Persoonsgegevens delen
 • De specifieke stukjes Persoonlijke Gegevens die we over U hebben verzameld
 • Het recht om persoonlijke gegevens te verwijderen. U heeft ook het recht om te vragen om verwijdering van Uw Persoonlijke Gegevens, die in de afgelopen 12 maanden zijn verzameld.

Het recht om niet te worden gediscrimineerd. U heeft het recht om niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van Uw Consumentenrechten, inclusief door:

 • U of goederen of services weigeren
 • Het in rekening brengen van verschillende prijzen of tarieven voor goederen of services, inclusief het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes
 • U een ander niveau of kwaliteit van goederen of services aanbieden
 • Suggereren dat U een andere prijs of een tarief voor de goederen, de services of een ander niveau of kwaliteit van goederen of services zult ontvangen.

Het uitoefenen van Uw rechten op bescherming van CCPA-gegevens

Om Uw rechten onder de CCPA uit te kunnen oefenen en als U in Californië woont, kunt U ons e-mailen of bellen of onze sectie 'Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen' of webpagina bezoeken.

Het bedrijf zal de vereiste informatie binnen 45 dagen na ontvangst van Uw verifieerbare aanvraag kosteloos bekendmaken en leveren. De periode om de vereiste informatie te verstrekken kan indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en met voorafgaande kennisgeving éénmaal met 45 dagen worden verlengd.

Verkoop mijn Persoonlijke Gegevens niet

Wij verkopen geen persoonlijke informatie. De Serviceproviders waarmee wij samenwerken (bijvoorbeeld onze advertentiepartners) kunnen echter technologie op de Service gebruiken die persoonlijke informatie "verkoopt" zoals gedefinieerd door de CCPA-wet.

Als U zich wilt afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor op interesses gebaseerde advertentiedoeleinden en deze potentiële verkopen zoals gedefinieerd door de CCPA-wetgeving, kunt u dit doen door de onderstaande instructies te volgen.

Let op: elke opt-out is specifiek voor de browser die U gebruikt. Mogelijk moet U zich afmelden voor elke browser die u gebruikt.

Website

U kunt ervoor kiezen door onze instructies in de Service te volgen om geen gepersonaliseerde advertenties te ontvangen, die door onze Serviceproviders worden weergegeven:

 • Van Onze "Cookie Consent" banner
 • Van Onze "CCPA Opt-out" banner
 • Of van Onze "Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet" banner
 • Of van Onze "Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet" link

De opt-out plaatst een cookie op Uw computer, die uniek is voor de browser die U gebruikt om u af te melden. Als u van browser verandert of de cookies verwijdert, die door uw browser zijn opgeslagen, moet u zich opnieuw afmelden.

Mobiele toestellen

Uw mobiele apparaat kan u de mogelijkheid bieden om u af te melden voor het gebruik van informatie over de apps, die u gebruikt om uw advertenties weer te geven die zijn gericht op uw interesses:

 • "Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties" of "Afmelden voor personalisatie van advertenties" op Android-apparaten
 • "Beperk het volgen van advertenties" op iOS-apparaten

U kunt ook het verzamelen van locatiegegevens van Uw mobiele apparaat stoppen door de voorkeuren op uw mobiele apparaat te wijzigen.

"Do Not Track" beleid zoals vereist door California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze Service reageert niet op Do Not Track-signalen.

Sommige websites van derden houden echter wel Uw browseactiviteiten bij. Als U dergelijke websites bezoekt, kunt U Uw voorkeuren in Uw webbrowser instellen om de websites te informeren dat U niet gevolgd wilt worden. U kunt de DNT in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van Uw webbrowser te gaan.

Privacy van kinderen

Onze Service is niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als U een ouder of een voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem contact op. Als we merken dat we Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van iedereen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van Onze Servers te verwijderen.

We kunnen ook beperken hoe we sommige informatie van gebruikers tussen 13 en 18 jaar oud verzamelen, gebruiken en opslaan. In sommige gevallen betekent dit dat we bepaalde functies van de Service niet aan deze gebruikers kunnen bieden.

Als Wij moeten kunnen vertrouwen op de toestemming als juridische grondslag voor het verwerken van Uw informatie en Uw land vereist toestemming van een ouder, kunnen we de toestemming van Jou ouders nodig hebben voordat Wij die informatie gaan verzamelen en gebruiken.

Uw privacyrechten in Californië (sectie Zakelijke en beroepscode van Californië 22581)

California Business and Professions Code section 22581 staat inwoners van Californië jonger dan 18 jaar die geregistreerde gebruikers van online sites, services of applicaties zijn, toe om verwijdering of om verwijdering te vragen van content of informatie die ze publiekelijk hebben gepost.

Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen en als U een inwoner van Californië bent, kunt U via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres dat aan Uw account is gekoppeld contact met ons opnemen.

Houd er rekening mee dat Uw verzoek geen volledige of uitgebreide verwijdering van online geplaatste content of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden verwijdering niet kan toestaan of vereisen.

Links naar andere websites

Onze Service kan links naar andere websites bevatten die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U doorgestuurd naar de site van die derde. We raden U ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen U van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen U via een e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service op de hoogte stellen, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als U vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt U contact met ons opnemen:

 • Via e-mail: info@unito-tech.com

Das gefälschte Windows-Update ist ein nie endender Prozess, der deine Freunde stürzen kann, wenn du sie im Vollbildmodus (F11) auf ihrem Computer öffnest.