Terms of service

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2020

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u gebruikt maakt van Onze Service.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die zijn gedefinieerd onder de volgende voorwaarden.

De volgende definities hebben, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen, dezelfde betekenis.

Definities

Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden:

 • Applicatie verwijst naar het softwareprogramma unitostore genaamd dat door het bedrijf wordt geleverd en door U op elk elektronisch apparaat kan worden gedownload.
 • App Store betekent de digitale distributieservice die wordt beheerd en wordt ontwikkeld door Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) waarin de applicatie is gedownload.
 • Affiliate onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of gezamenlijk wordt beheerd door een partij, waarbij "zeggenschap" betekent dat zij 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten bezit voor de verkiezing van de bestuurders of een andere beheersautoriteit.
 • Account betekent een uniek account dat voor u is gemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar UNITO SMART TECHNOLOGIES LTD, unit 01/35F, Cable TV tower, no 9 hoi shing road, Tsuen Wan, N.T.
 • Land verwijst naar: Hong Kong
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een bijvoorbeeld een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Goederen verwijzen naar de artikelen die via de Service te koop worden aangeboden.
 • Bestelling betekent een verzoek van U om Goederen van Ons te kopen.
 • In-app Aankoop verwijst naar de aankoop van een product, een item, een service of een Abonnement via de applicatie en dat onderworpen is aan deze Algemene Voorwaarden en/of de eigen voorwaarden van de App Store.
 • Service verwijst naar de Applicatie.
 • Algemene Voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd): deze Algemene Voorwaarden die met betrekking tot het gebruik van de Service de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf vormen.
 • Social Media Service van derden betekent alle diensten of content (inclusief data, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar worden gesteld door de Service.
 • U verwijst naar de persoon, die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service of het bedrijf of voor zover van toepassing een andere juridische entiteit namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Service.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en de plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service.

Uw toegang tot en het gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die tot de Service toegang hebben of deze gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als U het met enig deel van deze Algemene Voorwaarden niet eens bent, heeft u geen toegang tot de Service.

Uw toegang tot en het gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw acceptatie van en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en de procedures voor het verzamelen, het gebruiken en het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens wanneer U de applicatie of de website gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees voordat U onze Service gebruikt ons Privacybeleid aandachtig door.

Bestellingen voor goederen plaatsen

Door via de Service een Bestelling voor Goederen te plaatsen, garandeert U dat U wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan.

Uw informatie

Als U een bestelling wilt plaatsen voor Goederen die via de Service beschikbaar zijn, wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor Uw Bestelling, waaronder, zonder beperking, Uw naam, Uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, Uw factuuradres en Uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) U het wettelijke recht hebt om in verband met een Bestelling een creditcard, betaalpas(sen) of andere betaalmethode(n) te gebruiken en (ii) dat de informatie die U ons verstrekt waar, correct en volledig is.

Door dergelijke informatie in te dienen, verleent U ons het recht om informatie aan derden te verstrekken, die betalingen verwerken om de uitvoering van Uw Bestelling te vergemakkelijken.

Bestelling annuleren

Wij behouden ons het recht voor om Uw Bestelling te allen tijde te weigeren of te annuleren voor bepaalde redenen inclusief maar niet beperkt tot:

 • Beschikbaarheid van de Goederen
 • Fouten in de omschrijving of de prijzen van de Goederen
 • Fouten in uw bestelling

Wij behouden ons het recht voor om Uw Bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.

Uw annuleringsrechten voor de bestelling

Goederen die U koopt, kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en Ons Retourbeleid.

Ons Retourbeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Lees ons Retourbeleid voor meer informatie over Uw recht om Uw Bestelling te annuleren.

Uw recht om een Bestelling te annuleren is alleen van toepassing op Goederen die worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin U ze heeft ontvangen. Voeg ook alle productinstructies, documenten en verpakkingen toe. Goederen die beschadigd zijn of niet in dezelfde staat verkeren als waarin U ze heeft ontvangen of die gewoon na het openen van de originele verpakking zijn gedragen, worden niet terugbetaald. U dient daarom redelijkerwijs voor de gekochte goederen zorg te dragen zolang deze in Uw bezit zijn.

Wij vergoeden U uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop Wij de geretourneerde Goederen hebben ontvangen. We gebruiken hetzelfde betaalmiddel als dat U voor de bestelling hebt gebruikt en U betaalt voor dergelijke terugbetaling geen kosten.

U heeft niet het recht om een Bestelling voor de levering van een van de volgende goederen te annuleren:

 • De levering van Goederen volgens Uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd.
 • De levering van Goederen die naar hun aard ongeschikt zijn om te worden geretourneerd, snel verslechteren of waarvan de vervaldatum al is verstreken.
 • De levering van Goederen die vanwege gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en die na levering zijn ontzegeld.
 • De levering van Goederen die na levering op grond van hun aard onlosmakelijk met andere goederen werden gemengd.
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering met Uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming al is begonnen en U heeft verklaard dat U afstand doet van het recht op ontbinding.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken ons aanbod van Goederen voor de Service voortdurend bij. De Goederen die via Onze Service beschikbaar zijn, kunnen verkeerd geprijsd zijn, onnauwkeurig of niet beschikbaar zijn en Wij kunnen bij het bijwerken van de informatie over Onze Goederen op de Service en bij Onze advertenties op andere websites vertragingen ondervinden.

We kunnen en garanderen niet de juistheid of de volledigheid van alle informatie, inclusief prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en services. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Prijsbeleid

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om voordat een bestelling wordt geaccepteerd zijn prijzen te allen tijde te herzien.

De opgegeven prijzen kunnen na acceptatie van een Bestelling door het Bedrijf worden herzien in het geval van een gebeurtenis, veroorzaakt door overheidsmaatregelen, die de levering beïnvloedt zoals variatie in de douanerechten, hogere verzendkosten, hogere wisselkoerskosten en alle andere zaken buiten de controle van het Bedrijf. In dat geval heeft U het recht om Uw bestelling te annuleren.

Betalingen

Alle gekochte Goederen zijn onderworpen aan een éénmalige betaling. De betaling kan geschieden via verschillende beschikbare betaalmethoden, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express of online betaalmethoden (zoals bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of betaalpassen) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de uitgever van Uw kaart. Als we niet de vereiste autorisatie ontvangen, zijn we niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van Uw Bestelling.

In-app Aankopen

De Applicatie kan In-app Aankopen bevatten waarmee u producten, diensten of abonnementen kunt kopen.

Meer informatie over hoe u In-app Aankopen met uw Apparaat kunt beheren, kunt u vinden in de eigen voorwaarden van de App Store of in de Help-instellingen van uw Apparaat.

In-app Aankopen kunnen alleen binnen de applicatie worden geconsumeerd. Als u een In-app-Aankoop doet, kan die In-app-Aankoop nadat u de download hebt gestart niet worden geannuleerd. In-app Aankopen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor een andere vergoeding of anderszins worden overgedragen.

Als een In-app Aankoop niet met succes wordt gedownload of niet meer werkt nadat deze met succes is gedownload, zullen wij, nadat we de fout hebben ontdekt of door u op de hoogte zijn gesteld, de oorzaak van de fout onderzoeken. We zullen redelijkerwijs handelen bij de beslissing om u een vervangende In-app-Aankoop te bezorgen of om u een patch te geven om de fout te herstellen. In geen geval zullen Wij U kosten in rekening brengen om de in-app Aankoop te vervangen of te repareren. In het onwaarschijnlijke geval dat we de relevante In-app-Aankoop niet kunnen vervangen of binnen een redelijke periode en zonder aanzienlijk ongemak voor u kunnen repareren, zullen we de App Store autoriseren om U een bedrag terug te betalen tot de kosten van de relevante In-app-Aankoop. Als U een terugbetaling wilt aanvragen, kunt U dit ook doen door rechtstreeks contact met de App Store op te nemen.

U erkent en U gaat ermee akkoord dat alle facturerings- en transactieprocessen worden afgehandeld door de App Store van waar U de Application hebt gedownload en vallen onder de eigen voorwaarden en bepalingen van die App Store.

Als u problemen met betalingen in verband met In-app-Aankopen heeft, moet u rechtstreeks met de App Store contact opnemen.

Gebruikersaccounts

Wanneer U een account bij ons aanmaakt, moet U ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als U dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van Uw account op Onze Service.

U bent verantwoordelijk voor het beveiligen van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en of Uw wachtwoord nu bij Onze Service is of bij een Social Media Service van derden voor alle activiteiten of acties onder Uw wachtwoord.

U stemt ermee in Uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer U op de hoogte bent van een inbreuk op de beveiliging of op een ongeoorloofd gebruik van Uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of een entiteit gebruiken of die niet legaal beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk dat is onderworpen aan rechten van een andere persoon of een entiteit anders dan U zonder de juiste autorisatie of een naam die aanstootgevend, vulgair of obsceen is.

Intellectueel eigendom

De Service en de originele content (exclusief content die door U of andere gebruikers wordt verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en haar licentiegevers.

De Service wordt door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten van zowel het land als van het buitenland beschermd.

Onze handelsmerken en handelskleding mogen niet in verband met een product of een service zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf worden gebruikt.

Links naar andere websites

Onze Service kan links naar websites van derden of services bevatten, die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de content, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent U en stemt U ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke content, goederen of services die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

We raden U ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of services van derden die U bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen Uw account zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking, onmiddellijk beëindigen of opschorten als U deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt Uw recht om de Service te gebruiken. Als U Uw account wilt beëindigen, kunt U gewoon met het gebruik van de Service stoppen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en elke van zijn leveranciers onder enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service heeft betaald of 100 USD als U niets via de Service heeft gekocht.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade wegens gederfde winst, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken, software van derden en/of hardware van derden die wordt gebruikt met de Service of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het bedrijf of een leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet voldoet aan het essentiële doel ervan.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt voor zover toegestaan door de wet.

Disclaimer "ALS ZODANIG" en "ZOALS BESCHIKBAAR"

De Service wordt "ALS ZODANIG" en "ZOALS BESCHIKBAAR" en met alle fouten en defecten aan U geleverd zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve licentiegevers en serviceproviders, uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, inclusief alle geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk en garanties die kunnen voortvloeien uit handelsbetrekkingen, koersverloop, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking op het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of verbintenis en geeft het geen enkele verklaring dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of met andere software, applicaties, systemen of services zal werken. zonder onderbreking, voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij van fouten zijn of dat fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het Bedrijf, noch enige aanbieder van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of de beschikbaarheid van de Service of de informatie, content en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of valuta van alle informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, de servers, de content of de e-mails verzonden door of namens het Bedrijf vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval worden de uitzonderingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, zoveel mogelijk toegepast onder de toepasselijke wetgeving

.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en Uw gebruik van de Service. Uw gebruik van de applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als U zich zorgen maakt over de Service of een geschil hebt, stemt U ermee in om eerst het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Als U een consument van de Europese Unie bent, profiteert U van alle verplichte bepalingen van de wetgeving van het land waar U woont.

Verenigde Staten Wettelijke naleving

U verklaart en U garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land dat onder het embargo van de Amerikaanse overheid valt of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt” en (ii) U staat niet op een lijst met verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Scheidbaarheid en de verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, wordt deze bepaling gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het verzuim om een recht uit te oefenen of de nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden te eisen, geen invloed op het vermogen van een partij om dit recht op enig moment daarna uit te oefenen of te eisen, noch is de afstand van een schending een verklaring van afstand van een volgende inbreuk.

Vertaling interpretatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn mogelijk vertaald als we deze voor U via Onze Service beschikbaar hebben gesteld.

U stemt ermee in dat in geval van een geschil de originele Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we ons redelijkerwijs inspannen om ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar ons goeddunken bepaald.

Door onze Service te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service

.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:

 • De e-mail: info@unito-tech.com